”Vi skräddarsyr ditt boende”
Kundens skisser förvandlas till färdiga hus

Bra Hus som ingår i trävaruföretaget Hedlunds tillverkar monteringsfärdiga hus med en hög utgångsstandard. Med ett stort hantverkskunnande byggs bas-, standarhus eller arkitektritade hus utifrån kundens önskemål. Företagets motto är pålitlighet, driftighet och kvalitet.
Bra Hus är ett företag med gamla anor. Redan 1903 startade företaget sin verksamhet. I Furudal finns en lång tradition och ett stort kunnande samlat. Närheten till råvaran gör att resurserna snarare läggs på kvalitet än transporter. Förstklassiskt virke från landets bästa skogar i nordöstra Dalarna ger slitstarka hus. Kunderna kan i mycket stor utsträckning påverka utformningen utan att det kostar mycket mer än ett standardutförande.
– De flesta kunder vet också vad de vill ha och har speciella önskemål om hur huset ska se ut, säger projektledare Roger Albinsson på Falu-kontoret. Bra Hus arkitekt kan rita upp ert hus.
Kunden kan redan på ett tidigt skede vara med och utforma boendet genom att bifoga en enkel skiss hur man vill rummen ska se ut. De kan också välja färdigställandegrad och utrustning i huset; från stommonterat till nyckelfärdigt. Det finns gott om plats för individuella önskemål, såväl exteriört som interiört. Kunden kan också i mycket stor utsträckning påverka hur huset ska se ut i fråga om fasadbeklädnad. Panel, timmer eller puts. Resultatet blir ett kvalitetshus med flexibla lösningar.

Visningshus i Falun
Bra Hus har genom ett avtal med Falu Kommun fått möjlighet att bygga ett visningshus i stadsdelen Galgberget i Falun. Det har lett till att fler Bra Hus är under uppbyggnad i samma natursköna område. Dalarna och Stockholm utgör den viktigaste marknaden för företaget. Larssons Hus är namnet på de timmerhus företaget tillverkar. Eftersom Bra Hus har två ben att stå på är de inte så konjunkturberoende och det egna sågverket gör att man kan hålla mycket konkurrenskraftiga priser.

Modern tillverkning
Inom Bra Hus arbetar totalt ca 100 personer; inklusive husfabrik, sågverk och kontor. Bra Hus/Hedlunds var en av de första företagen som insåg fördelarna med monteringsfärdiga hus. Numera är de en av de modernaste i landet med sitt flexibla system av golv- och väggkasetter.
– Genom att använda det bästa råmaterialet och virket, de bästa och mest lättarbetade maskinerna minskar risken för fel och produktionsojämnheter, säger Roger Albinsson. Utifrån ritkontorens ritningar sätts kassetterna samman och fylls med optimal isolering.
Bra Hus har byggt upp sitt koncept utifrån kvalitet, flexibilitet, valfrihet, service och prisvärdhet. De skapar hem med hög kvalitet, låga driftskostnader och trygg ekonomi. Företaget har genom åren hjälpt många husköpare att få sitt drömhus.

Bra Hus/Hedlunds

Bransch:
Bygg / Fastighet

Telefon: 0258-31200
Alternativ: box33
Fax: 0258-31201


Email:
roger.albinsson@brahus.nu

Hemsida:
www.brahus.nu

Adress:
Bra Hus/Hedlunds
Box 33
79070 Furudala

| 13 SENASTE FÖRETAGEN